Skip links

CV

cv for læge Lise Seidelin  Professionel uddannelse til læge  cv for læge Lise Seidelin

1985 Færdiguddannet læge.

1986: Svendborg Sygehus Gyn-obs.

1986: Fåborg Sygehus Turnus ½ år kir. + ½ år med. Med anbefaling fra medicinsk overlæge Lars Tougaard, at Lise huskes som engageret positiv og pligtopfyldende person, der generelt var vellidt i afdelingen, hun var ansat i et kortvarigt uddannelsesforløb, men vi havde gerne set hende fortsætte sit arbejde hos os.

1987: Randers Sygehus Pat.

1988: Thorshavn Sygehus Psyk.

Herefter fik jeg “Ret til selvstændigt virke som læge”  cv for læge Lise Seidelin

1988: Medhjælp på kvægbrug.

1989-1991: Healeruddannelsen.

1990: Kursus Nordisk landbrugsskole Faglig teknisk.

Privatpraktiserende læge 

1990: Meldt selvstændig privat praktiserende læge som bierhverv.

1991: Privat praktiserende læge på fuldtid med samtaleterapi og visualisering.

1994: 1. bog udgivet: Lægen og healerens liv og behandlingsmetoder en bog af og om Lise Seidelin.

1997: 2. bog udgivet: Voldsramt kvinde, det er man da ikke i de højere sociale lag, en bog af og om Læge og healer Lise Seidelin.

1998: 3. bog udgivet: Voldens afslutning, afslutningen på volden fra min tidligere mand. En bog af og om Lise Seidelin. Læge, healer, forfatter, billedkunstner og landmand.

2001-2002: Landbrugsmedhjælper i svineproduktion hos Aase og Ove Hansen, Karup.

2004-2005: Landbrugsmedhjælper i svineproduktion deltid hos Esben Dollerup, Farsø.

2004: 4. bog udgivet: Ordblind! Så er man da dum og kan ikke bruges, heller ikke en højtuddannet akademiker! Udstødt. En bog af og om Lise Seidelin. Læge, healer, forfatter billedkunstner og landmand.

2005: 5. bog udgivet: Solstråle! Forvandling: Fra dyb mørke til solstråle – En Terapi. DIT LIV A. En bog af Lise Seidelin. Læge, healer, forfatter, billedkunstner og landmand.

2006: 6. bog udgivet: fortsættelse af terapien DIT LIV B: Solstråle! Forvandling: Fra dyb mørke til solstråle – En Terapi

2011: E-bog: Acceptprocessen – Kort mit liv og mine behandlingsmetoder En bog af og om Lise Seidelin

2016 E-bog udgivet: fortsættelse af terapien DIT LIV C: Solstråle! Forvandling: Fra dyb mørke til solstråle – En Terapi

2016: E-bog: “Psykopat? Kender du en?” Udpluk fra mine indlæg i Dagsaktuelt. En bog af Lise Seidelin

2018: Bog: “Acceptprocessen – Metodebeskrivelse” En bog af Lise Seidelin

cv for læge Lise Seidelin  Disciplinærnævnet  cv for læge Lise Seidelin

2019: Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har truffet afgørelse: Der gives ikke kritik til: Læge Lise Seidelin, Lisegården, for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ”Acceptprocessen” er i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen anbefalede metoder til behandling og håndtering af stress. Styrelsen kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav en publikation ”Langvarig stress”, som bl.a. er en rådgivning til almen praksis med henblik på at kunne håndtere patienter med stress.
  • at ”Acceptprocessen” kan kategoriseres som værende en form for kognitiv samtaleteknik, der har til formål at hjælpe patienten til at tackle sin livssituation, stress og stressudløsende faktorer.

cv for læge Lise Seidelin  Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Lise Seidelin handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling.  cv for læge Lise Seidelin